علت کار نکردن دکمه استارت مایکروفر (و سایر دکمه ها)

علت کار نکردن دکمه استارت مایکروفر و سولاردام ها معمولا بخاطر مشکلات در برد اصلی، ایراد در سنسور درب، بسته … ادامه خواندن علت کار نکردن دکمه استارت مایکروفر (و سایر دکمه ها)