علت قفل شدن درب ماشین لباسشویی

علت قفل شدن درب لباسشویی

معمولا شما بعد از پایان کار ماشین لباسشویی میتوانید درب آن را باز کنید؛ قفل درب ماشین لباسشویی برای جلوگیری از بیرون آمدن آب است، (بخصوص مدلهای درب از جلو). این به منظور ایمنی در مکانیسم شستشوی ماشین لباسشویی هست. اما اگر درب آن گیر کرده باشد و باز نشود به احتمال زیاد مشکل خاصی…