تعمیر ماکروفر دلونگی

تعمیر ماکروفر دلونگی

احتمال دارد در طی استفاده از مایکروویو دلونگی ایرادهایی پدید یابد مانند ایجاد سرو صدا یا جرقه زدن ماکروفر در زمانی که دستگاه در حال کار است، چنانچه نسبت به این پیشامدها بی اهمیت باشیم و برای تعمیر ماکروفر دلونگی اقدام نکنیم بدون شک بخش هایی از مایکروفر نظیر مگنترون ، خازن یا ترانس ولتاژ…