تعمیر لباسشویی

تعمیر لباسشویی

لباسشویی در گروه لوازم پر مصرف و ضروری در منزل محسوب می شود. پس از خرید لباسشویی در نمایندگی مربوطه مدت زمان مشخصی به عنوان گارانتی تعمیر مشخص شده است، در برخی این گارانتی شامل قطعات مصرفی نبوده. بهتر است پس از اتمام زمان مشخص شده توجه بهتری در نگهداری و سرویس دستگاه داشته باشیم…